جزییات خبر
هدیه کالای الکترونیک

هدیه کالای الکترونیک

یک ارسال رایگان هدیه کالای الکترونیک به مشتریانی که بتوانند یکی از موارد زیر را انجام دهند تعلق می گیرد :

۱. پیشنهاد فروشگاه کالای الکترونیک به عنوان فروشگاهی که از خدمات و قطعات آن رضایت دارند در انجمن ها و کانال های مرتبط با الکترونیک و رباتیک (درج آدرس وب سایت :kalaelec.com)
۲. فرستادن عکس یا فیلم از نحوه کارکرد قطعات خریداری شده به آدرس تلگرام کالای الکترونیکkalayelectronicshop@ به عنوان مثال عکس از کوادکوپتر های ساخت خود -فیلم پرواز کوادکوپترو...
۳-تگ کردن اینستاگرام کالای الکترونیک بر روی عکس های مرتبط با قطعات خریداری شده و قرار دادن #کالای-الکترونیک

البته لازم به ذکر است که با انجام هر بار روش های بالا توسط شما امتیاز و هدیه کالای الکترونیک برای مشتریان در نظر گرفته می شود.

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات