خرید قطعات الکترونیک

جزییات خبر
هدیه کالای الکترونیک

هدیه کالای الکترونیک

یک ارسال رایگان هدیه کالای الکترونیک به مشتریانی که بتوانند یکی از موارد زیر را انجام دهند تعلق می گیرد :

۱. پیشنهاد فروشگاه کالای الکترونیک به عنوان فروشگاهی که از خدمات و قطعات آن رضایت دارند در انجمن ها و کانال های مرتبط با الکترونیک و رباتیک (درج آدرس وب سایت :kalaelec.com)
۲. فرستادن عکس یا فیلم از نحوه کارکرد قطعات خریداری شده به آدرس تلگرام کالای الکترونیکkalayelectronicshop@ به عنوان مثال عکس از کوادکوپتر های ساخت خود -فیلم پرواز کوادکوپترو...
۳-تگ کردن اینستاگرام کالای الکترونیک بر روی عکس های مرتبط با قطعات خریداری شده و قرار دادن #کالای-الکترونیک

البته لازم به ذکر است که با انجام هر بار روش های بالا توسط شما امتیاز و هدیه کالای الکترونیک برای مشتریان در نظر گرفته می شود.

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات