ارسال رایگان قطعات

طرح «ارسال رایگان» درفروشگاه قطعات الکترونیک کالای الکترونیک
ارسال محصول
در راستای ارائه خدمات بهتر به شما مشتریان گرامی ، کالای الکترونیک اقدام به راه اندازی «طرح ارسال رایگان » نموده است. از این پس مشتریان می توانند با شرایط زیر قطعات الکترونیک و رباتیک خود را دریاقت کنند. ( این روش ارسال توسط پست را در حال حاضر شامل نمی شود.)

شرایط «ارسال رایگان» چیست؟