آی سی ای سی یو (VNQ660(SO-10`- غیر اورجینال

مشخصات

ecu مخفف عبارت  electronic control unit به معنی واحد کنترل الکترونیکی می باشد که مغز همه کاره یک خودروی انژکتوری است و مسئولیت هدایت و کنترل خودرو به عهده آن می باشد.
این قطعه یک میکرو کامپیوتر کوچک است که در داخل اتاقک موتور ماشین قرار گرفته است و می تواند اطلاعاتی را به صورت زنده و همزمان از سنسور های  مختلف وابسته بگیرد و با تعیین شرایط لحظه ای موتور برای اجزای مختلف موتور فرامینی را صادر کند تا از این طریق زمان و مدت پاشش سوخت، زمان جرقه و فراهم سازی شرایط مناسب برای ایجاد بهترین احتراق در داخل سیلندر تامین گردد.
قیمت برای شما: 400,000 ریال


Values specified in this section are for 6V < VCC < 24V; -40°C < Tj
 < 150°C, unless 

  • مشخصات فنی
  • نظرات ارسال شده

مشخصات فنی

آی سی ای سی یو (VNQ660(SO-10`- غیر اورجینال
مشخصات

نظرات ارسال شده

فرم ارسال نظرات