ترانزیستور (MJ13009(TO220+ غیر اورجینال

مشخصات


ترانزیستور های ماسفت به دو صورت ساخته می شوند.
۱- ترانزیستور های ماسفت با کانال تهی شونده ( DMOSFET )
این نوع ترانزیستور از یک قطعه نیمه هادی پایه نوع P با ناخالصی کم تشکیل شده است. درون این قطعه، دو ناحیه نوع N با ناخالصی زیاد ایجاد می کنند که این نواحی را بوسیله یک کانال نوع N با ناخالصی کم به یک دیگر وصل می کنند. از طرفین کانال ، کنتاکت های درین – سورس خارج می شوند. گیت این ترانزیستور را یک صفحه فلزی تشکیل می دهد که توسط لایه نازکی از دی اکسید سیلیکون از کانال کاملا جدا شده است.    


۲- ترانزیستور های ماسفت  با کانال تشکیل شونده یا بهبود یافته (EMOSFET)
این نوع ترانزیستور بر خلاف ترانزیستور با کانال تهی شونده ، کانال را در هنگام ساخت ایجاد نمی کنند. لذا تا وقتی که گیت ترانزیستور بایاس نشود ، ترانزیستور خاموش می ماند. به علت مقاومت خیلی زیاد بلور پایه که درین سورس را از یکدیگر جدا می کند و عملا با افزایش VDS جریان محسوسی از درین نمی گذرد.

 
قیمت برای شما: 28,000 ریال


 ویژگی محصول ترانزیستور (MJ13009(TO220+ غیر اورجینال

NPN-400V-12A-100W-4MHZ

  • مشخصات فنی
  • نظرات ارسال شده

مشخصات فنی

ترانزیستور (MJ13009(TO220+ غیر اورجینال
مشخصات

نظرات ارسال شده

فرم ارسال نظرات

محصولات مشابه

(2N2222(TO92 پلاستیکی+ بسته 20 عددی

(2N2222(TO92 پلاستیکی+ بسته 20 عددی

ترانزیستور (BC107 (TO18+

ترانزیستور (BC107 (TO18+

ترانزیستور (BC108(TO18+

ترانزیستور (BC108(TO18+

ترانزیستور (BC109(TO18+بسته 2 عددی

ترانزیستور (BC109(TO18+بسته 2 عددی

ترانزیستور (BC140(TO39+

ترانزیستور (BC140(TO39+

ترانزیستور (BC141(TO39+

ترانزیستور (BC141(TO39+

ترانزیستور (BC237(TO92+ بسته 10 عددی

ترانزیستور (BC237(TO92+ بسته 10 عددی

ترانزیستور (BC337(TO92+ بسته 10 عددی

ترانزیستور (BC337(TO92+ بسته 10 عددی

ترانزیستور (BC338(TO92+بسته 10 عددی

ترانزیستور (BC338(TO92+بسته 10 عددی

ترانزیستور (BC546(TO92+ بسته 10 عددی

ترانزیستور (BC546(TO92+ بسته 10 عددی

ترانزیستور (BC547(TO92+ بسته 10 عددی

ترانزیستور (BC547(TO92+ بسته 10 عددی

ترانزیستور (BC548(TO92+بسته 10 عددی

ترانزیستور (BC548(TO92+بسته 10 عددی

ترانزیستور (BC618/Original(TO92+اصلی بسته 2 عددی

ترانزیستور (BC618/Original(TO92+اصلی بسته 2 عددی

ترانزیستور (BC639(TO92+

ترانزیستور (BC639(TO92+

ترانزیستور (BD135(TO126+بسته 5 عددی

ترانزیستور (BD135(TO126+بسته 5 عددی

ترانزیستور (BD137(TO126+بسته 5 عددی

ترانزیستور (BD137(TO126+بسته 5 عددی

ترانزیستور (BD139(TO126+بسته 4 عددی

ترانزیستور (BD139(TO126+بسته 4 عددی

ترانزیستور (BD237(TO126+بسته 5 عددی

ترانزیستور (BD237(TO126+بسته 5 عددی

ترانزیستور (BD243(TO220+بسته 2 عددی

ترانزیستور (BD243(TO220+بسته 2 عددی

ترانزیستور (BD677(TO126+بسته 2 عددی

ترانزیستور (BD677(TO126+بسته 2 عددی

ترانزیستور (BD679(TO126+ بسته 2 عددی

ترانزیستور (BD679(TO126+ بسته 2 عددی

ترانزیستور (BDW93C(TO220+

ترانزیستور (BDW93C(TO220+

ترانزیستور (BDX33C(TO220+

ترانزیستور (BDX33C(TO220+

ترانزیستور (BDX53C(TO220+ بسته 2 عددی

ترانزیستور (BDX53C(TO220+ بسته 2 عددی

ترانزیستور (BF254(TO92+بسته 5 عددی

ترانزیستور (BF254(TO92+بسته 5 عددی

ترانزیستور (BF338(TO39+

ترانزیستور (BF338(TO39+

ترانزیستور (BF370(TO92+بسته 5 عددی

ترانزیستور (BF370(TO92+بسته 5 عددی

ترانزیستور (BF392(TO92+ بسته 5 عددی

ترانزیستور (BF392(TO92+ بسته 5 عددی

ترانزیستور (BF485(TO92+ بسته 2 عددی

ترانزیستور (BF485(TO92+ بسته 2 عددی

ترانزیستور (BFY50(TO39+

ترانزیستور (BFY50(TO39+

ترانزیستور (MJE13001(TO92+بسته 10 عددی

ترانزیستور (MJE13001(TO92+بسته 10 عددی

ترانزیستور (MJE13002(TO92+ بسته 10 عددی

ترانزیستور (MJE13002(TO92+ بسته 10 عددی

ترانزیستور (MJE13003/NO Original(TO126+معمولی بسته 4 عددی

ترانزیستور (MJE13003/NO Original(TO126+معمولی بسته 4 عددی

ترانزیستور (MJE13003/original(TO126+اصلی بسته 4 عددی

ترانزیستور (MJE13003/original(TO126+اصلی بسته 4 عددی

ترانزیستور (MJE13005(TO220+بسته 2 عددی

ترانزیستور (MJE13005(TO220+بسته 2 عددی

ترانزیستور (MJE13007(TO220+ بسته 2 عددی

ترانزیستور (MJE13007(TO220+ بسته 2 عددی

ترانزیستور (MJE3055(TO220+

ترانزیستور (MJE3055(TO220+

ترانزیستور (MJE340(TO126+بسته 2 عددی

ترانزیستور (MJE340(TO126+بسته 2 عددی

ترانزیستور (MPSA42(TO92+بسته 20 عددی

ترانزیستور (MPSA42(TO92+بسته 20 عددی

ترانزیستور (MPSA44(TO92+ بسته 10 عددی

ترانزیستور (MPSA44(TO92+ بسته 10 عددی

ترانزیستور (SS8050(TO92+ بسته 15 عددی

ترانزیستور (SS8050(TO92+ بسته 15 عددی

ترانزیستور (SS9013(TO92+بسته 10 عددی

ترانزیستور (SS9013(TO92+بسته 10 عددی

ترانزیستور (SS9014(TO92+ بسته 10 عددی

ترانزیستور (SS9014(TO92+ بسته 10 عددی

ترانزیستور (TIP122(TO220+بسته 2 عددی

ترانزیستور (TIP122(TO220+بسته 2 عددی

ترانزیستور (TIP41C(TO220+بسته 2 عددی

ترانزیستور (TIP41C(TO220+بسته 2 عددی

ترانزیستور 2SC2001بسته 10 عددی

ترانزیستور 2SC2001بسته 10 عددی

ترانزیستور 2SC22

ترانزیستور 2SC22

ترانزیستور (MJ13009(TO220+ اورجینال

ترانزیستور (MJ13009(TO220+ اورجینال

ترانزیستور (BU508A(ST2310FX)(TO218 +

ترانزیستور (BU508A(ST2310FX)(TO218 +

ترانزیستور (C4924(TO3PML+

ترانزیستور (C4924(TO3PML+

ترانزیستور (MJ13009L(TO3+

ترانزیستور (MJ13009L(TO3+

ترانزیستور (MJ13009(TO220+ غیر اورجینال

ترانزیستور (MJ13009(TO220+ غیر اورجینال