رله FINDER 

 • خرید محصول

  خرید رله ایتالیایی فیندر سری 40.31 اورجینال ولتاژ : 12 ولت جریان : 10 آمپر کنتاکت : 1 تعداد پایه : 5       دانلود کاتالوگ

  0 ریال ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید رله ایتالیایی فیندر سری 40.31 اورجینال ولتاژ : 21 ولت جریان : 10 آمپر کنتاکت : 1 تعداد پایه : 5       دانلود کاتالوگ

  0 ریال ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید رله ایتالیایی فیندر سری 40.51 اورجینال ولتاژ : 24 ولت جریان : 10 آمپر کنتاکت : 1 تعداد پایه : 5       دانلود کاتالوگ

  0 ریال ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید رله ایتالیایی فیندر سری 40.52 اورجینال ولتاژ : 12 ولت جریان : 5 آمپر کنتاکت : 2 تعداد پایه : 8       دانلود کاتالوگ

  0 ریال ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید رله ایتالیایی فیندر سری 40.52 اورجینال ولتاژ : 14 ولت جریان : 8 آمپر کنتاکت : 2 تعداد پایه : 8       دانلود کاتالوگ

  0 ریال ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید رله ایتالیایی فیندر سری 40.11 اورجینال ولتاژ : 24 ولت جریان : 10 آمپر کنتاکت : 1 تعداد پایه : 5       دانلود کاتالوگ

  0 ریال ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید رله ایتالیایی فیندر سری 40.11 اورجینال ولتاژ : 6 ولت جریان : 12 آمپر کنتاکت : 2 تعداد پایه : 8       دانلود کاتالوگ

  0 ریال ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید رله ایتالیایی فیندر سری 60.42 اورجینال ولتاژ : 220 ولت جریان : 10 آمپر کنتاکت : 2 تعداد پایه : 8       

  0 ریال ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید رله ایتالیایی فیندر سری 65.31 اورجینال ولتاژ : 6 ولت AC جریان : 20 آمپر کنتاکت : 2 تعداد پایه : 6       دانلود کاتالوگ

  0 ریال ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف