لودسل 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

چه مدل لودسلی مناسب چه کاربردی ؟

لودسل یک مبدل نیرو یا سنسور الکترونیکی است که نیرویی مانند کشش، فشار یا گشتاور را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند و در حد میلی ولت روی سیم های خروجی آن ظاهر می شود. رایج ترین انواع لودسل مورد استفاده کرنش سنج، پنوماتیک و هیدرولیک می باشد.

در کارخانجات مختلف همچون نساجی برای اندازه گیری کشش کابل ها و نخ، در کارخانجات مواد غذایی برای اندازه گیری وزن مواد، کارخانجات آسفالت، پلانت های مواد شیمیایی از لودسل استفاده می شود. در ساختار ترازوهای دیجیتالی و باسکول های الکترونیکی نیز برای اندازه گیری وزن از لودسل استفاده می شود.

در ساختار داخلی لودسل هسته ای فلزی از آلیاژ خاص و تعدادی کرنش سنج و مقاومت های الکتریکی می باشد که در مواجهه با اعمال نیرو تغییر شکل داده و بعد از برداشتن آن به حالت اولیه باز می گردند که در این عملکرد کیفیت لودسل بسیار تاثیر گذار است.

مدار لودسل به صورت زیر رسم می شود:

شکل مدار لودسل

انواع لودسل ها

 • لودسل تک پایه یا single point مورد استفاده در ترازوهای فروشگاهی و برای اندازه گیری وزن نقاله و ماشین آلات بسته بندی و پرکن
 • لودسل خمشی Shear beam مورد استفاده در باسکول های کفه ای، باسکولت ها و سیستم های اندازه گیری (این محصولات به صورت تعداد در کنار هم استفاده می شود)

انواع لودسل خمشی، کششی، فشاری

 • لودسل خمشی دو طرفه مورد استفاده در اندازه گیری مخازن، سیلو و باسکول (مثل HM9B)
 • لودسل فشاری، سیلندری یا فشاری مورد استفاده در باسکولهای جاده ای ( شکل ظاهری این لودسل شبیه قوطی می باشد.)
 • لودسل کششی مورد استفاده در سیستم های اندازه گیری وزن آویز ( شکل ظاهری این لودسل شبیه حرف s انگلیسی می باشد.)
  **نکته : نحوه کارکرد این لودسل به این صورت است که از یک طرف به یک نقطه ثابت وصل شده و از طرف دیگر (پایین) نیرو به آن وارد می شود.
 • لودسل باسکولی مورد استفاده در اندازه گیری وزن مخازن، سیلو و باسکول
 • دیگر لودسل ها با انواع مختلف و کاربردهای خاص مورد استفاده برای تخمین بار سیم و کابل، سنسور گشتاور، سنسور دو محور و ...

چه مدل لودسلی مناسب چه کاربردی ؟

لودسل یک مبدل نیرو یا سنسور الکترونیکی است که نیرویی مانند کشش، فشار یا گشتاور را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند و در حد میلی ولت روی سیم های خروجی آن ظاهر می شود. رایج ترین انواع لودسل مورد استفاده کرنش سنج، پنوماتیک و هیدرولیک می باشد.

در کارخانجات مختلف همچون نساجی برای اندازه گیری کشش کابل ها و نخ، در کارخانجات مواد غذایی برای اندازه گیری وزن مواد، کارخانجات آسفالت، پلانت های مواد شیمیایی از لودسل استفاده می شود. در ساختار ترازوهای دیجیتالی و باسکول های الکترونیکی نیز برای اندازه گیری وزن از لودسل استفاده می شود.

در ساختار داخلی لودسل هسته ای فلزی از آلیاژ خاص و تعدادی کرنش سنج و مقاومت های الکتریکی می باشد که در مواجهه با اعمال نیرو تغییر شکل داده و بعد از برداشتن آن به حالت اولیه باز می گردند که در این عملکرد کیفیت لودسل بسیار تاثیر گذار است.

مدار لودسل به صورت زیر رسم می شود:

شکل مدار لودسل

انواع لودسل ها

 • لودسل تک پایه یا single point مورد استفاده در ترازوهای فروشگاهی و برای اندازه گیری وزن نقاله و ماشین آلات بسته بندی و پرکن
 • لودسل خمشی Shear beam مورد استفاده در باسکول های کفه ای، باسکولت ها و سیستم های اندازه گیری (این محصولات به صورت تعداد در کنار هم استفاده می شود)

انواع لودسل خمشی، کششی، فشاری

 • لودسل خمشی دو طرفه مورد استفاده در اندازه گیری مخازن، سیلو و باسکول (مثل HM9B)
 • لودسل فشاری، سیلندری یا فشاری مورد استفاده در باسکولهای جاده ای ( شکل ظاهری این لودسل شبیه قوطی می باشد.)
 • لودسل کششی مورد استفاده در سیستم های اندازه گیری وزن آویز ( شکل ظاهری این لودسل شبیه حرف s انگلیسی می باشد.)
  **نکته : نحوه کارکرد این لودسل به این صورت است که از یک طرف به یک نقطه ثابت وصل شده و از طرف دیگر (پایین) نیرو به آن وارد می شود.
 • لودسل باسکولی مورد استفاده در اندازه گیری وزن مخازن، سیلو و باسکول
 • دیگر لودسل ها با انواع مختلف و کاربردهای خاص مورد استفاده برای تخمین بار سیم و کابل، سنسور گشتاور، سنسور دو محور و ...

بیشتر