• خرید محصول

  خرید ملخ کوادکوپتر فیبر کربن  مدل: ملخ APC ایمکس (4.5 *8)  پولر و پوشر 8*4.5   نوع : ملخ 2 جهته    کارایی : ربات عمود پرواز ،هواپیما

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید ملخ کوادکوپتر فیبر کربن  مدل: ملخ APC ایمکس (4.5 *10)  پولر و پوشر 1045   نوع : ملخ 2 جهته    کارایی : ربات عمود پرواز ،هواپیما

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید پروانه FPV برند DYS  تعداد تیغه : 2 وزن : 5 گرم جنس : پلاستیک

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید ملخ 2 تیغه مسابقه ای ابعاد : 5 در 4.5 وزن : 4.8 گرم جنس : پلاستیک

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید ملخ کوادکوپتر FPV برند DYS  تعداد تیغه : 2 وزن : 4.8 گرم جنس : پلاستیک

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید ملخ کوادکوپتر FPV برند DYS  تعداد تیغه : 2 وزن : 7 گرم جنس : پلاستیک

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پروانه پلاستیکی ویژه کوادکوپتر FPV ابعاد : 5 در 4.5 Hub inner 5 M

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید ملخ کوادکوپتر FPV برند Gemfan  تعداد تیغه : 2 وزن : 3.2 گرم جنس : پلاستیک

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید ملخ پلاستیکی برند GEMFAN ابعاد : 4 در 4.5  قطر حفره مرکزی: 4 میلی متر

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید ملخ پلاستیکی نایلونی 2 تیغه GEMFAN  کاربرد: در هواپیماهای RC یا مولتی کوپتر  قطر حفره مرکزی: 5 میلی متر

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید ملخ پلاستیکی برند GEMFAN  ویژه مسابقات ابعاد : 50 در 40  قطر حفره مرکزی: 5 میلی متر  کاربرد: در هواپیماهای RC یا مولتی کوپتر

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید ملخ پلاستیکی نایلونی 2 تیغه GEMFAN  کاربرد: در هواپیماهای RC یا مولتی کوپتر  قطر حفره مرکزی: 5 میلی متر

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید ملخ پلاستیکی FPV جمفن  کاربرد: در هواپیماهای RC یا مولتی کوپتر  قطر حفره مرکزی: 5 میلی متر  این مدل محصول برای برنامه های کاربردی درایو مستقیم ساخته شده است.

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید ملخ پلاستیکی  GEMFAN 2 تیغه این مدل محصول برای برنامه های کاربردی درایو مستقیم ساخته شده است.    قطر حفره مرکزی: 6mm

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید ملخ پلاستیکی نایلونی 2 تیغه GEMFAN  کاربرد: در هواپیماهای RC یا مولتی کوپتر  قطر حفره مرکزی: 8 میلی متر

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید ملخ پلاستیکی نایلونی 2 تیغه GEMFAN  کاربرد: در هواپیماهای RC یا مولتی کوپتر  قطر حفره مرکزی: 4.5 میلی متر

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید ملخ پلاستیکی نایلونی 2 تیغه GEMFAN  کاربرد: در هواپیماهای RC یا مولتی کوپتر  قطر حفره مرکزی: 5 میلی متر

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید ملخ کوادکوپتر FPV برند DYS  تعداد تیغه : 3 وزن : 9.91 گرم جنس : پلاستیک

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید ملخ کوادکوپتر FPV برند DYS  تعداد تیغه : 3 وزن : 3.8 گرم جنس : پلاستیک

  ¥ 0.000000 ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید پروانه پلاستیکی سفید کوادکوپتر    سه تیغه T2345 for Babyhawk دو جهته

  ¥ 0.000000 موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف