مقاومت 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

مقاومت ها به عنوان یکی از مهمترین قطعات در صنعت الکترونیک به شمار می آیند مه از اهمیت بالای این محصولات می باشد.