کانکتور مخابراتی 2510 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

خرید کانکتور مخابراتی

معرفی کانکتور مخابراتی

کانکتور های مخابراتی 2510 یکی از مدل های معروف اتصالات به شمار می آید که به نام کانکتور روبردی مخابراتی معروف هستند. این مدل از کانکتور ها در  اتصالات الکترونیکی و مخابراتی که نیاز به کانکتور هایی با فاصله پایه 2.54 میلی متر دارند مورد استفاده قرار می گیرد .
این مدل از کانکتور به دو بخش مادگی و نری تقسیم می شود که برای ایجاد اتصالات سیمی بر روی برد مورد استفاده قرار می گیرد. بخش نری کانکتور مخابراتی به دو فرم صاف (زاویه صفر درجه) ، رایت (زاویه 90 درجه) تولید می شود.

خرید کانکتور مخابراتی 2510

کالای الکترونک به عنوان یکی از بزرگترین فروشگاه های قطعات الکترونیک در تهران  امکان ارسال انواع مدل های کانکتور های مخابراتی رایت و صاف را به صورت خردو عمده برای شما به سراسر کشور فراهم نموده است.  این محصولات قابل سفارش گذاری به صورت عمده (با فروشگاه هماهنگ شود) برای سفارش خارج را دارند.

خرید کانکتور مخابراتی

معرفی کانکتور مخابراتی

کانکتور های مخابراتی 2510 یکی از مدل های معروف اتصالات به شمار می آید که به نام کانکتور روبردی مخابراتی معروف هستند. این مدل از کانکتور ها در  اتصالات الکترونیکی و مخابراتی که نیاز به کانکتور هایی با فاصله پایه 2.54 میلی متر دارند مورد استفاده قرار می گیرد .
این مدل از کانکتور به دو بخش مادگی و نری تقسیم می شود که برای ایجاد اتصالات سیمی بر روی برد مورد استفاده قرار می گیرد. بخش نری کانکتور مخابراتی به دو فرم صاف (زاویه صفر درجه) ، رایت (زاویه 90 درجه) تولید می شود.

خرید کانکتور مخابراتی 2510

کالای الکترونک به عنوان یکی از بزرگترین فروشگاه های قطعات الکترونیک در تهران  امکان ارسال انواع مدل های کانکتور های مخابراتی رایت و صاف را به صورت خردو عمده برای شما به سراسر کشور فراهم نموده است.  این محصولات قابل سفارش گذاری به صورت عمده (با فروشگاه هماهنگ شود) برای سفارش خارج را دارند.

بیشتر