کانکتور پین گرد 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

خرید کانکتور پین گرد

کانکتور های پین گرد یکی از مدل های کاربردی ترمینال و اتصلات است که از سه قسمت تشکیل شده است. یک قطعه پلاستیکی به عنوان مادگی ، نری و سر سیم تمام قطعات یک سوکت 5264 است.

این مدل از کانکتور ها به دلیل شکل ظاهری به پین گرد معروف هستند و معمولا در پین های متنوعی طراحی می شوند. گام یا فاصله پایه این سری از سوکت های پین گرد برابر با 2.54 میلی متر است و در ولتاژ کاری 250 ولت و جریان 3 آمپری فعالیت می کند.

دسته بندی این کانکتور های پین گرد به صورت زیر است.

  • کانکتور پین گرد مادگی (2 الی 16 پین)
  • کانکتور پین گرد نری صاف (2 الی 16پین با زاویه نصب 0 درجه )
  • کانکتور پین گرد نری رایت (2 الی 16 پین با زاویه نصب 90 درجه)
  • سر سیم کانکتور
  • کانکتور مادگی پین گرد سیم خورده

خرید کانکتور پین گرد

کالای الکترونیک مرکز رسمی فروش انواع ترمینال و اتصالات انواع مدل های متنوع کانکتور های پین گرد 5264 به صورت خرد و عمده می باشد.

خرید کانکتور پین گرد

کانکتور های پین گرد یکی از مدل های کاربردی ترمینال و اتصلات است که از سه قسمت تشکیل شده است. یک قطعه پلاستیکی به عنوان مادگی ، نری و سر سیم تمام قطعات یک سوکت 5264 است.

این مدل از کانکتور ها به دلیل شکل ظاهری به پین گرد معروف هستند و معمولا در پین های متنوعی طراحی می شوند. گام یا فاصله پایه این سری از سوکت های پین گرد برابر با 2.54 میلی متر است و در ولتاژ کاری 250 ولت و جریان 3 آمپری فعالیت می کند.

دسته بندی این کانکتور های پین گرد به صورت زیر است.

  • کانکتور پین گرد مادگی (2 الی 16 پین)
  • کانکتور پین گرد نری صاف (2 الی 16پین با زاویه نصب 0 درجه )
  • کانکتور پین گرد نری رایت (2 الی 16 پین با زاویه نصب 90 درجه)
  • سر سیم کانکتور
  • کانکتور مادگی پین گرد سیم خورده

خرید کانکتور پین گرد

کالای الکترونیک مرکز رسمی فروش انواع ترمینال و اتصالات انواع مدل های متنوع کانکتور های پین گرد 5264 به صورت خرد و عمده می باشد.

بیشتر