جستجوی پیشرفته

سلف بشکه ای (دمبلی) و تیروئیدی 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

خرید سلف بشکه ای

معرفی سلف بشکه ای 

سلف یا القاگر یکی از مدل های متنوع قطعات پسیو (غیرفعال) به شمار می آید که انرژی را به صورت یک میدان مغناطیسی ذخیره می کند و در مقابل تغییرات جریان الکترونیکی از خود مقاومت نشان می دهد.

سلف بشکه ای نیز مدلی از این محصولات به شمار می آید که به خاطر شکل ظاهری خود به سلف بشکه یا دمبلی نامیده می شود. این سری از سلف ها بشکه ای در ابعاد متنوعی تولید می شود که مدل سلف 9 در 12 میلی متر محبوب ترین مدل این سلف ها به شمار می آید.

خرید سلف بشکه ای و دمبلی

کالای الکترونیک به عنوان مرکز رسمی فروش قطعات الکترونیک انواع متنوعی از سلف های بشکه ای 9 در 12 در ظرفیت های میلی و میکرو هانری را برای شما جمع آوری نموده است. تمامی این محصولات قابل سفارش به صورت عمده می باشد. هنگام ثبت سفارش سلف های بشکه ای به ظرفیت سلف و جریان اسمی آن توجه نمایید.

خرید سلف بشکه ای

معرفی سلف بشکه ای 

سلف یا القاگر یکی از مدل های متنوع قطعات پسیو (غیرفعال) به شمار می آید که انرژی را به صورت یک میدان مغناطیسی ذخیره می کند و در مقابل تغییرات جریان الکترونیکی از خود مقاومت نشان می دهد.

سلف بشکه ای نیز مدلی از این محصولات به شمار می آید که به خاطر شکل ظاهری خود به سلف بشکه یا دمبلی نامیده می شود. این سری از سلف ها بشکه ای در ابعاد متنوعی تولید می شود که مدل سلف 9 در 12 میلی متر محبوب ترین مدل این سلف ها به شمار می آید.

خرید سلف بشکه ای و دمبلی

کالای الکترونیک به عنوان مرکز رسمی فروش قطعات الکترونیک انواع متنوعی از سلف های بشکه ای 9 در 12 در ظرفیت های میلی و میکرو هانری را برای شما جمع آوری نموده است. تمامی این محصولات قابل سفارش به صورت عمده می باشد. هنگام ثبت سفارش سلف های بشکه ای به ظرفیت سلف و جریان اسمی آن توجه نمایید.

بیشتر