رله SSR 

 • خرید رله اورجینال SSR مدل G3MC-202PL ولتاژ : 12 ولت جریان : 2 آمپر کنتاکت : 1 دانلود کاتالوگ

  2,104,830 ریال موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • خرید رله اورجینال SSR مدل G3MC-202PL ولتاژ : 24 ولت جریان : 2 آمپر کنتاکت : 1 دانلود کاتالوگ

  2,188,550 ریال موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • خرید رله اورجینال SSR مدل G3MC-202PL ولتاژ : 5 ولت جریان : 2 آمپر کنتاکت : 1 حمل هوایی (3 الی 4 ماه) دانلود کاتالوگ

  2,104,830 ریال سفارش خارج از کشور
  (0 رای)
  بیشتر
  سفارش خارج از کشور
 • خرید رله  SSR مدلHHG1D ولتاژ : 24 ولت جریان : 5 آمپر کنتاکت : 1 دانلود کاتالوگ

  2,078,349 ریال موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • خرید رله  SSR مدلCAG6-1/032F تک فاز  ولتاژ ورودی 4 تا 32 ولتاژ مستقیم (DC) ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC)  جریان 10 آمپر حمل هوایی (3 الی 4 ماه کاری)

  5,158,062 ریال سفارش خارج از کشور
  (0 رای)
  بیشتر
  سفارش خارج از کشور
 • خرید رله  SSR مدلCAG6-1/032F تک فاز  ولتاژ ورودی 4 تا 32 ولتاژ مستقیم (DC) ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC)  جریان 15 آمپر حمل هوایی (3 الی 4 ماه کاری)

  5,284,279 ریال سفارش خارج از کشور
  (0 رای)
  بیشتر
  سفارش خارج از کشور
 • خرید رله  SSR مدلCAG6-1/032F تک فاز  ولتاژ ورودی 4 تا 32 ولتاژ مستقیم (DC) ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC)  جریان 20 آمپر حمل هوایی (2 الی 3 ماه کاری)

  8,360,170 ریال سفارش خارج از کشور
  (0 رای)
  بیشتر
  سفارش خارج از کشور
 • خرید رله  SSR مدلCAG6-1/032F تک فاز  ولتاژ ورودی 4 تا 32 ولتاژ مستقیم (DC) ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC)  جریان 25 آمپر حمل هوایی (2 الی 3 ماه کاری)

  8,675,667 ریال سفارش خارج از کشور
  (0 رای)
  بیشتر
  سفارش خارج از کشور
 • خرید رله  SSR مدلCAG6-1/032F تک فاز  ولتاژ ورودی 4 تا 32 ولتاژ مستقیم (DC) ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC)  جریان 30 آمپر حمل هوایی (2 الی 3 ماه کاری)

  8,912,267 ریال سفارش خارج از کشور
  (0 رای)
  بیشتر
  سفارش خارج از کشور
 • خرید رله  SSR مدلCAG6-3/250F سه فاز ولتاژ ورودی 90 تا 250 ولتاژ متناوب (AC)  ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC) جریان 10 آمپر حمل هوایی (2 الی 3 ماه کاری)

  13,881,049 ریال سفارش خارج از کشور
  (0 رای)
  بیشتر
  سفارش خارج از کشور
 • خرید رله  SSR مدلCAG6-3/250F سه فاز ولتاژ ورودی 90 تا 250 ولتاژ متناوب (AC)  ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC) جریان 15 آمپر

  14,196,546 ریال موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • خرید رله  SSR مدلCAG6-3/250F سه فاز ولتاژ ورودی 90 تا 250 ولتاژ متناوب (AC)  ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC) جریان 20 آمپر

  21,294,819 ریال موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  خرید رله  SSR مدلCAG6-3/250F سه فاز ولتاژ ورودی 90 تا 250 ولتاژ متناوب (AC)  ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC) جریان 25 آمپر

  22,083,516 ریال ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  خرید رله  SSR مدلCAG6-3/250F سه فاز ولتاژ ورودی 90 تا 250 ولتاژ متناوب (AC)  ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC) جریان 30 آمپر

  22,872,213 ریال ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید رله  SSR مدلHHG3E-1/250F تک فاز ولتاژ ورودی 90 تا 250 ولتاژ متناوب (AC)  ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC) جریان 10 آمپر

  4,495,582 ریال موجود
  (0 رای)
  بیشتر
  موجود
 • خرید رله  SSR مدلHHG3E-1/250F تک فاز ولتاژ ورودی 90 تا 250 ولتاژ متناوب (AC)  ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC) جریان 15 آمپر حمل هوایی (2 الی 3 ماه)

  4,574,479 ریال سفارش خارج از کشور
  (0 رای)
  بیشتر
  سفارش خارج از کشور
 • خرید رله  SSR مدلHHG3E-1/250F تک فاز ولتاژ ورودی 90 تا 250 ولتاژ متناوب (AC)  ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC) جریان 20 آمپر حمل هوایی (2 الی 3 ماه)

  5,599,776 ریال سفارش خارج از کشور
  (0 رای)
  بیشتر
  سفارش خارج از کشور
 • خرید رله  SSR مدلHHG3E-1/250F تک فاز ولتاژ ورودی 90 تا 250 ولتاژ متناوب (AC)  ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC) جریان 25 آمپر حمل هوایی (2 الی 3 ماه کاری)

  5,757,479 ریال سفارش خارج از کشور
  (0 رای)
  بیشتر
  سفارش خارج از کشور
 • خرید محصول

  خرید رله  SSR مدلHHG3E-1/250F تک فاز ولتاژ ورودی 90 تا 250 ولتاژ متناوب (AC)  ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC) جریان 30 آمپر

  6,151,873 ریال ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید رله  SSR مدلHHG3E-1/250F تک فاز ولتاژ ورودی 90 تا 250 ولتاژ متناوب (AC)  ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC) جریان 40 آمپر حمل هوایی (2 الی 3 ماه کاری)

  6,309,576 ریال سفارش خارج از کشور
  (0 رای)
  بیشتر
  سفارش خارج از کشور
 • خرید رله  SSR مدلHHG3E-1/250F تک فاز ولتاژ ورودی 90 تا 250 ولتاژ متناوب (AC)  ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC) جریان 100 آمپر حمل هوایی (2 الی 3 ماه کاری)

  13,407,849 ریال سفارش خارج از کشور
  (0 رای)
  بیشتر
  سفارش خارج از کشور
 • خرید محصول

  خرید رله  SSR مدلHHG3E-3/032F سه فاز ولتاژ ورودی 4 تا 32 ولتاژ مستقیم (DC)   ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC) جریان 10 آمپر

  0 ریال ناموجود
  (0 رای)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید رله  SSR مدلHHG3E-3/032F سه فاز ولتاژ ورودی 4 تا 32 ولتاژ مستقیم (DC)   ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC) جریان 15 آمپر حمل هوایی (2 الی 3 ماه کاری)

  10,410,764 ریال سفارش خارج از کشور
  (0 رای)
  بیشتر
  سفارش خارج از کشور
 • خرید رله  SSR مدلHHG3E-3/032F سه فاز ولتاژ ورودی 4 تا 32 ولتاژ مستقیم (DC)   ولتاژ خروجی 40 تا 440 ولتاژ متناوب (AC) جریان 20 آمپر حمل هوایی (2 الی 3 ماه کاری)

  10,647,455 ریال سفارش خارج از کشور
  (0 رای)
  بیشتر
  سفارش خارج از کشور

لیست مقایسه محصولات

انصراف

رله ssr

رله های SSR نمونه ای از رله های الکترونیکی هستند که عمل سوئیچ کردن را بدون قطعات متحرک یا تماس های معمولی انجام می دهند و این نکته به دلیل ساختار داخلی این رله های اس اس ار است که نسیت به رله های الکترومکانیکی متفاوت تر هست.

این رله ها در ساختار داخلی خود از عناصر نیمه هادی مانند ترایاک یا ترانزیستور برای عمل کردن استفاده می کنند در واقع به جای استفاده از میدان مغناطیسی و کنتاکت های متحرک و مکانیکی از ترکیب عناصر نیمه هادی و دیود استفاده می کند.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله ما در مورد ساختار و عملکرد رله های ssr  مراجعه نمایید.

پس از شناسایی نوع و مشخصات مورد نظر، باید به دنبال خرید رله  srrبا مشخصات مورد نیاز خود باشید، که در این مرحله باید به این نکته توجه کنید که رله  ssrیک تولید کننده معتبر باشد و دارای تضمین کیفیت و قیمت باشد.

قیمت و خرید رله SSR

قیمت رله SSr  نیز بستگی به نوع و مشخصات فنی آن دارد و ممکن است در بازار با قیمت‌های مختلف عرضه شود. به طور کلی، قیمت رله Srr  از 100 هزار تومان شروع می شود ، اما قیمت آن ممکن است براساس نوع، توان، حالت کاری و شرکت تولید کننده متفاوت باشد. برای مثال رله های برند امرون از کیفیت بالایی برخوردار هستند.

برای خرید رله srr ، می‌توانید به فروشگاه‌ اینترنتی کالای الکترونیک مراجعه کنید. پیش از خرید رله srr  ، نیاز است ابتدا مشخص کنید که چه نوع رله  اس اس آر، برای دستگاه خود نیاز دارید. برای این منظور می ‌توانید اطلاعات فنی مورد نیاز خود را با کاتالوگ و اطلاعات درج شده برای محصول مقایسه کنید.

علاوه بر این، ممکن است شرکت‌هایی وجود داشته باشند که قیمت رله اس اس آر خود را با توجه به خدمات پس از فروش، و ارائه خدمات بیشتر تعیین کنند. در نهایت، برای تعیین قیمت رله SSr بهتر است به صفحه محصولات رله مراجعه نمایید و استعلام قیمت قطعات خود را از سایت کالای الکترونیک دریافت کنید.

رله SSR بلوکی

رله SSR بلوکی یکی از سری مدل های  رله حالت جامد است که با استفاده از یک ترانزیستور و دو عایق همراه با بلوک‌های حرارتی ساخته می‌شود. این رله اجازه می‌دهد تا نظارتی  بر روی مدارات الکترونیکی داشته و بدون استفاده از قطعات مکانیکی (مانند کلید) مدارات را کنترل کنید.

این سری از رله ها کاربرد فراوانی در صنایع دارند و در تجهیزات متنوعی مورد استفاده قرار می گیرند.

به دلیل استفاده از بلوک‌های حرارتی در ساختار آن، می‌تواند در دماهای بالا عمل کند و همچنین برای حفاظت از قطعات الکترونیک با دقت بالا مورد استفاده قرار گیرد.

 رله بلوکی در دو نوع تک فاز و سه فاز را می توانید در فروشگاه کالای الکترونیک مشاهده کنید. البته در ادامه سعی داریم کمی به رله ssr  تک فاز و رله ssr  سه فاز بپردازیم.

خرید و قیمت رله Ssr تک فاز

 

رله‌های SSR (Solid State Relay) تک فاز، یکی از محبوب‌ترین انواع رله‌های الکترونیکی هستند که برای کاربردهای مختلف در سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی استفاده می‌شوند. این رله‌ها به دلیل عدم وجود قطعه متحرک در داخل آنها، بسیار سبک، کوچک و قابل اطمینان هستند.

برای خرید رله SSR تک فاز، ابتدا باید نوع و ولتاژ مورد نیاز را بررسی کنید چرا که در ولتاژ های کاری AC و DC کار می کنند.

هنگام خرید و اطلاع از قیمت رله SSR تک فاز، مهم است که عواملی مانند ولتاژ و جریان ، فرکانس سوئیچینگ و ولتاژ کنترل مورد نیاز را در نظر بگیرید. علاوه بر این، ممکن است بخواهید  برند ، مدل و ویژگی های رله را در فروشگاه اینترنتی کالای الکترونیک در نظر بگیرید تا مطمئن شوید که نیازهای خاص شما را برآورده می کند.

خرید و قیمت رله SSR سه فاز

حالا بیایید در مورد خرید رله ssr سه فاز صحبت کنیم. این رله های ssr سه فاز یکی از مهمترین وسایل کنترلی در سیستم های برقی هستند. این رله ها برای کنترل جریان سه فاز تحت ولتاژ AC یا DC مورد استفاده قرار می گیرند و دارای اجزای الکترونیکی هستند که قابلیت کنترل دقیق بارهای الکتریکی را دارند.

رله الکترونیکی SSR روبردی

 این سری از مدل های رله های روبردی حالت جامد عملکردی مشابه با سری رله های بلوکی دارد اما در سختار های مناسب برای نصب روی برد طراحی شده است از جمله معروفترین سری مدل های رله های ssr می توان به سری G3MC اشاره کرد.

رله ssr

رله های SSR نمونه ای از رله های الکترونیکی هستند که عمل سوئیچ کردن را بدون قطعات متحرک یا تماس های معمولی انجام می دهند و این نکته به دلیل ساختار داخلی این رله های اس اس ار است که نسیت به رله های الکترومکانیکی متفاوت تر هست.

این رله ها در ساختار داخلی خود از عناصر نیمه هادی مانند ترایاک یا ترانزیستور برای عمل کردن استفاده می کنند در واقع به جای استفاده از میدان مغناطیسی و کنتاکت های متحرک و مکانیکی از ترکیب عناصر نیمه هادی و دیود استفاده می کند.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله ما در مورد ساختار و عملکرد رله های ssr  مراجعه نمایید.

پس از شناسایی نوع و مشخصات مورد نظر، باید به دنبال خرید رله  srrبا مشخصات مورد نیاز خود باشید، که در این مرحله باید به این نکته توجه کنید که رله  ssrیک تولید کننده معتبر باشد و دارای تضمین کیفیت و قیمت باشد.

قیمت و خرید رله SSR

قیمت رله SSr  نیز بستگی به نوع و مشخصات فنی آن دارد و ممکن است در بازار با قیمت‌های مختلف عرضه شود. به طور کلی، قیمت رله Srr  از 100 هزار تومان شروع می شود ، اما قیمت آن ممکن است براساس نوع، توان، حالت کاری و شرکت تولید کننده متفاوت باشد. برای مثال رله های برند امرون از کیفیت بالایی برخوردار هستند.

برای خرید رله srr ، می‌توانید به فروشگاه‌ اینترنتی کالای الکترونیک مراجعه کنید. پیش از خرید رله srr  ، نیاز است ابتدا مشخص کنید که چه نوع رله  اس اس آر، برای دستگاه خود نیاز دارید. برای این منظور می ‌توانید اطلاعات فنی مورد نیاز خود را با کاتالوگ و اطلاعات درج شده برای محصول مقایسه کنید.

علاوه بر این، ممکن است شرکت‌هایی وجود داشته باشند که قیمت رله اس اس آر خود را با توجه به خدمات پس از فروش، و ارائه خدمات بیشتر تعیین کنند. در نهایت، برای تعیین قیمت رله SSr بهتر است به صفحه محصولات رله مراجعه نمایید و استعلام قیمت قطعات خود را از سایت کالای الکترونیک دریافت کنید.

رله SSR بلوکی

رله SSR بلوکی یکی از سری مدل های  رله حالت جامد است که با استفاده از یک ترانزیستور و دو عایق همراه با بلوک‌های حرارتی ساخته می‌شود. این رله اجازه می‌دهد تا نظارتی  بر روی مدارات الکترونیکی داشته و بدون استفاده از قطعات مکانیکی (مانند کلید) مدارات را کنترل کنید.

این سری از رله ها کاربرد فراوانی در صنایع دارند و در تجهیزات متنوعی مورد استفاده قرار می گیرند.

به دلیل استفاده از بلوک‌های حرارتی در ساختار آن، می‌تواند در دماهای بالا عمل کند و همچنین برای حفاظت از قطعات الکترونیک با دقت بالا مورد استفاده قرار گیرد.

 رله بلوکی در دو نوع تک فاز و سه فاز را می توانید در فروشگاه کالای الکترونیک مشاهده کنید. البته در ادامه سعی داریم کمی به رله ssr  تک فاز و رله ssr  سه فاز بپردازیم.

خرید و قیمت رله Ssr تک فاز

 

رله‌های SSR (Solid State Relay) تک فاز، یکی از محبوب‌ترین انواع رله‌های الکترونیکی هستند که برای کاربردهای مختلف در سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی استفاده می‌شوند. این رله‌ها به دلیل عدم وجود قطعه متحرک در داخل آنها، بسیار سبک، کوچک و قابل اطمینان هستند.

برای خرید رله SSR تک فاز، ابتدا باید نوع و ولتاژ مورد نیاز را بررسی کنید چرا که در ولتاژ های کاری AC و DC کار می کنند.

هنگام خرید و اطلاع از قیمت رله SSR تک فاز، مهم است که عواملی مانند ولتاژ و جریان ، فرکانس سوئیچینگ و ولتاژ کنترل مورد نیاز را در نظر بگیرید. علاوه بر این، ممکن است بخواهید  برند ، مدل و ویژگی های رله را در فروشگاه اینترنتی کالای الکترونیک در نظر بگیرید تا مطمئن شوید که نیازهای خاص شما را برآورده می کند.

خرید و قیمت رله SSR سه فاز

حالا بیایید در مورد خرید رله ssr سه فاز صحبت کنیم. این رله های ssr سه فاز یکی از مهمترین وسایل کنترلی در سیستم های برقی هستند. این رله ها برای کنترل جریان سه فاز تحت ولتاژ AC یا DC مورد استفاده قرار می گیرند و دارای اجزای الکترونیکی هستند که قابلیت کنترل دقیق بارهای الکتریکی را دارند.

رله الکترونیکی SSR روبردی

 این سری از مدل های رله های روبردی حالت جامد عملکردی مشابه با سری رله های بلوکی دارد اما در سختار های مناسب برای نصب روی برد طراحی شده است از جمله معروفترین سری مدل های رله های ssr می توان به سری G3MC اشاره کرد.

بیشتر