خازن الکترولیت 1500 میکروفاراد -6.3 ولت

مشخصات

خازن الکترولیتی نوعی از خازن است که از مایع رسانای یونیزه شده در آن استفاده شده و بیشترین میزان ذخیره برق را نسبت به خازن‌های دیگر دارد.این خازن ها با جا به جا بستن پایه هایشان جریان زیادی را به خود وارد کرده و منفجر می شوند.
اين نوع خازنها معمولاً در رنج ميکرو فاراد هستند. خازنهاي الکتروليتي همان خازنهاي ثابت هستند اما اندازه و ظرفيتشان از خازنهاي ثابت بزرگتر می باشد. نام ديگر اين خازنها، شيميايي است. علت ناميدن آنها به اين نام اين است که دي ‌الکتريک اين خازنها را به نوعي مواد شيميايي آغشته مي‌کنند که در عمل ، حالت يک کاتاليزور را دارا مي‌باشند و باعث بالا رفتن ظرفيت خازن مي‌شوند. برخلاف خازنهاي عدسي ، اين خازنها داراي قطب يا پايه مثبت و منفي مي‌باشند. روي بدنه خازن کنار پايه منفي ، علامت منفی نوشته شده است. مقدار واقعي ظرفيت و ولتاژ قابل تحمل آنها نيز روي بدنه درج شده است .خازنهاي الکتروليتي به صورت آلومينيومي و تانتاليومي ساخته مي‌شوند.

قیمت برای شما: 9,550 ریال


 
ویژگی خازن الکترولیت  1500 میکروفاراد -6.3 ولت
 
دما:  40-  تا 105+ درجه سانتی گراد
ولتاژ(dc): 6.3 تا 100
گشتاور خازن: (M) ± در دمای 25 درجه سانتی گراد و فرکانس 120 هرتز
جریان نشتی: I=0.03CV  or  4µ A  / I=0.01CV  or  3µ A  در دمای 25 بعد از 1 دقیقه

ضریب اتلاف: 
 

ولتاژ بر حسب Vdc
 
6.3 10 16 25 35 50 63 100
 Tanα(Max) 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08
 
طول عمر
تغییر خازن:   20% ± ≥ از مقدار اولیه
DF(Tanα): 200% ± ≥ از مقدار اولیه
جریان نشتی: کمتر از مقدار اولیه مشخص شده
 
عمر مفید
ولتاژ(dc): 6.3 تا 100
تغییر خازن:   20% ± ≥ از مقدار اولیه
DF(Tanα): 200% ± ≥ از مقدار اولیه
جریان نشتی: کمتر از مقدار اولیه مشخص شده
 


خرید قطعات الکترونیک با تنوع بالا و کیفیت عالی در وب سایت فروشگاهی کالا الکتریک به راحتی صورت می گیرد.

  • مشخصات فنی
  • نظرات ارسال شده

مشخصات فنی

خازن الکترولیت 1500 میکروفاراد -6.3 ولت
مشخصات
  • ولتاژ  6.3 ولت

نظرات ارسال شده

فرم ارسال نظرات

محصولات مشابه

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -6.3 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -6.3 ولت

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد -6.3 ولت

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد -6.3 ولت

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد -6.3 ولت

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد -6.3 ولت

خازن الکترولیت 1200 میکروفاراد -6.3 ولت

خازن الکترولیت 1200 میکروفاراد -6.3 ولت

خازن الکترولیت 1500 میکروفاراد -6.3 ولت

خازن الکترولیت 1500 میکروفاراد -6.3 ولت

خازن الکترولیت 1800 میکروفاراد -6.3 ولت

خازن الکترولیت 1800 میکروفاراد -6.3 ولت

خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد -6.3 ولت

خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد -6.3 ولت

خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد -6.3 ولت

خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد -6.3 ولت

خازن الکترولیت 4700 میکروفاراد -6.3 ولت

خازن الکترولیت 4700 میکروفاراد -6.3 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -10 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -10 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -10 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -10 ولت

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد -10 ولت

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد -10 ولت

خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد -10 ولت

خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد -10 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 22 میکروفاراد -16ولت

خازن الکترولیت 22 میکروفاراد -16ولت

خازن الکترولیت 33 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 33 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 47 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 47 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 470 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 470 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 1500میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 1500میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد -16 ولت-

خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد -16 ولت-

خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 4700 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 4700 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 6800 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 6800 میکروفاراد -16 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 22 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 22 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 33 میکروفاراد -25ولت

خازن الکترولیت 33 میکروفاراد -25ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 470 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 470 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 680 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 680 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 4700 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 4700 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 6800 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 6800 میکروفاراد -25 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -35 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -35 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -35 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -35 ولت

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد -35 ولت

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد -35 ولت

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد -35 ولت

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد -35 ولت

خازن الکترولیت 470 میکروفاراد -35 ولت

خازن الکترولیت 470 میکروفاراد -35 ولت

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد -35 ولت

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد -35 ولت

خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد -35 ولت

خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد -35 ولت

خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد -35 ولت

خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد -35 ولت

خازن الکترولیت 4700 میکروفاراد -35 ولت

خازن الکترولیت 4700 میکروفاراد -35 ولت

خازن الکترولیت 1 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 1 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 2.2 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 2.2 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 3.3 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 3.3 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 4.7 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 4.7 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 22 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 22 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 33 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 33 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 47 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 47 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 470 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 470 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 4700 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 4700 میکروفاراد -50 ولت

خازن الکترولیت 1 میکروفاراد -63 ولت

خازن الکترولیت 1 میکروفاراد -63 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -63 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -63 ولت

خازن الکترولیت 22 میکروفاراد -63 ولت

خازن الکترولیت 22 میکروفاراد -63 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -63 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -63 ولت

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد -63 ولت

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد -63 ولت

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد -63 ولت

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد -63 ولت

خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد -63 ولت

خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد -63 ولت

خازن الکترولیت 4700 میکروفاراد -63 ولت

خازن الکترولیت 4700 میکروفاراد -63 ولت

خازن الکترولیت 1 میکروفاراد -100 ولت

خازن الکترولیت 1 میکروفاراد -100 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -100 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -100 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -100 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -100 ولت

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد -100 ولت

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد -100 ولت

خازن الکترولیت 1 میکروفاراد -160 ولت

خازن الکترولیت 1 میکروفاراد -160 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -160 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -160 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -160 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -160 ولت

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد -160 ولت

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد -160 ولت

خازن الکترولیت 1 میکروفاراد -250 ولت

خازن الکترولیت 1 میکروفاراد -250 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -250 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -250 ولت

خازن الکترولیت 22 میکروفاراد -250 ولت

خازن الکترولیت 22 میکروفاراد -250 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -250 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -250 ولت

خازن الکترولیت 1 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 1 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 10 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 22 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 22 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 33 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 33 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 47 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 47 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 68 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 68 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 82 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 82 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 470 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 470 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 680 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 680 میکروفاراد -400 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -450 ولت

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد -450 ولت

خازن الکترولیت 150 میکروفاراد -450 ولت

خازن الکترولیت 150 میکروفاراد -450 ولت

خازن الکترولیت 180 میکروفاراد -450 ولت

خازن الکترولیت 180 میکروفاراد -450 ولت

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد -450 ولت

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد -450 ولت

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد -450 ولت

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد -450 ولت

خازن الکترولیت 470 میکروفاراد -450 ولت

خازن الکترولیت 470 میکروفاراد -450 ولت

خازن الکترولیت 680 میکروفاراد -450 ولت

خازن الکترولیت 680 میکروفاراد -450 ولت