رله G2R-1-24V-1C-10A-اورجینال

مشخصات

خرید رله کتابی - روبردی - شیشه ای - 24 ولت 1 کنتاکت 10 آمپر امرن- OMRON - خرید رله - G2R- 1-10A-24VDC

فرم سفارش
( قابلیت استفاده در دو حالت روبردی و تابلویی را دارا می باشدکه این امر با توجه به وجود سوکت رله های مختلف امکان پذیر می باشد.)
قابل سفارش برای  سایر ولتاژها و جریان های مختلف در صورت نیاز می باشد(سایر ولتاژها و جریان ها در قسمت ویژگی های محصول قابل مشاهده می باشد).
ولتاژ: 24 ولت
جریان: 10 آمپر
رله های همه منظوره از تک قطب 10A و دو قطب 5A  می باشد.
قدرت دی الکتریک از  5000Vبین سیم پیچ ها  و اتصالات و افزایش مقاومت  10000Vطراحی شده است.
انواع AC ,DC  برای عملیات سیم پیچ در دسترس است.

  فروشگاه کالای الکترونیک در صورت خرید قطعات الکترونیک - خرید قطعات ربات پرنده - خرید قطعات کوادکوپتر و خرید قطعات مولتی روتور تضمین می کند که رله کتابی - روبردی- شیشه ای 24 ولت 1 کنتاکت 10 آمپر امرن - رله G2R- 1-10A-24VDC به صورت کاملا اصلی و اورجینال بوده و همچنین قیمت رله کتابی -روبردی- شیشه ای 24 ولت 1 کنتاکت 10 آمپر امرن - رله G2R -1-10A-24VDC به صورت کاملا رقابتی می باشد. همچنین پس از فروش رله   کتابی - روبردی - شیشه ای 24 ولت 1 کنتاکت 10 آمپر امرن - رله G2R- 1- 10A - 24VDC توسط فروشگاه کالای الکترونیک ارسال آن به صورت رایگان (در صورت داشتن شرایط) خواهد بود.

فروشگاه کالای الکترونیک تنها نماینده رسمی فروش رله های شرکت NHG در ایران و همچنین نماینده رسمی فروش رله های شرکت OMRON در ایران می باشد. فروشگاه کالای الکترونیک دارای مجوز رسمی از اتحادیه قطعات الکترونیک (لوازم جانبی) دستگاههای صوتی تصویری و تلفن همراه می باشد.
قیمت برای شما: 370,000 ریال


 
ویژگی های  محصول   رله کتابی - روبردی - شیشه ای  24 ولت 1 کنتاکت  10 آمپر-  OMRON  - رله  G2R- 1-10A-24VDC 

 

 
حداقل واحد بسته بندی
(Minimum packing unit)
یک قطب یک قطب دو قطب دو قطب  
نوع اتصال
 
رتبه بندی
محفظه
(Enclosure rating)
 
تقسیم بندی
 
(Classification)
 
 
شکل ترمینال
DPDT (2c) DPST-NO (2a) SPDT (1c) SPST-NO (1a)
 
 
100
pcs/tray
G2R-2 G2R-2A G2R-1 G2R-1A AC محافظ جریان
 
 
 
استاندارد
 
 
 
 
 
ترمینال های PCB
DC
G2R-24 G2R-2A4 G2R-14 G2R-1A4 AC Fully
Sealed
(به طور کامل مهروموم شده)
DC
 
50
pcs/tray
- - G2R-1Z G2R-1AZ  
 
DC
 
محافظ جریان اتصال محل دو شاخه شدن
- - G2R-1Z4 G2R-1AZ4 Fully
sealed
(به طور کامل مهروموم شده)
 
100
pcs/tray
-
 
-
 
G2R-1-E
 
G2R-1A-E AC محافظ جریان گنجایش بالا
DC
G2R-2-H G2R-2A-H G2R-1-H G2R-1A-H DC محافظ جریان حساسیت بالا
50 pcs/tray G2RK-2 G2RK-2A G2RK-1 G2RK-1A  
DC
 
محافظ جریان
محکم نگه داشتن دو سیم پیچ
100 pcs/tray - - G2R-1-T G2R-1A-T AC (باز) Unsealed استاندارد اتصال سریع
DC
*1.یکسو کننده تمام موج و مدل های سازگار با پاک کننده های مافوق صوت نیزدر دسترس هستند.                                 *2.Sockets موجود برای مدل های ترمینال PCB ارائه نشده است.
 
 

 
 
 
 
دو قطب
 
یک قطب
 
شکل تعداد قطب های اتصال
 
رتبه بندی  محفظه 
 (Enclosure rating)
 
تقسیم بندی
(Classification)
 
ولتاژ سیم پیچ مدل ولتاژ سیم پیچ مدل
12, 24, 100/(110) VAC  
 
G2R-2A
12, 24, 100/(110) VAC  
G2R-1A
 
 
NO
 
 
 
محافظ جریان
 
 
 
 
 
 
همه منظوره
200/(220) VAC 200/(220) VAC
5, 6, 12, 24, 48 VDC 5, 6, 12, 24, 48 VDC
100 VDC 100 VDC
12, 24, 100/(110) VAC  
G2R-2
 
12, 24, 100/(110) VAC  
G2R-1
 
NO/NC
200/(220) VAC 200/(220) VAC
5, 6, 12, 24, 48 VDC 5, 6, 12, 24, 48 VDC
100 VDC 100 VDC
12, 24, 100/(110) VAC  
 
G2R-2A4
12, 24, 100/(110) VAC  
G2R-1A4
 
NO
 
 
Fully
sealed
(به طور کامل مهروموم شده)
200/(220) VAC 200/(220) VAC
5, 6, 12, 24, 48 VDC 5, 6, 12, 24, 48 VDC
100 VDC 100 VDC
12, 24, 100/(110) VAC  
G2R-24
12, 24, 100/(110) VAC  
G2R-14
 
NO/NC
200/(220) VAC 200/(220) VAC
5, 6, 12, 24, 48 VDC 5, 6, 12, 24, 48 VDC
100 VDC 100 VDC
5, 6, 12, 24, 48 VDC G2R-2A-H 5, 6, 12, 24, 48 VDC G2R-1A-H NO  
محافظ جریان
حساسیت بالا
5, 6, 12, 24, 48 VDC G2R-2-H 5, 6, 12, 24, 48 VDC G2R-1-H NO/NC
5, 12, 24 VDC G2RK-2A 5, 6, 12, 24 VDC G2RK-1A NO محکم نگه داشتن دو سیم پیچ
5, 6, 12, 24 VDC G2RK-2 5, 6, 12, 24 VDC G2RK-1 NO/NC
 
 
---
12, 24, 48 VDC G2R-1AZ NO  
محافظ جریان
 
 
 
اتصال محل دو شاخه شدن
100 VDC
5, 6, 12, 24, 48 VDC G2R-1Z NO/NC
100 VDC
 
 
---
5, 12, 24, 48 VDC G2R-1AZ4 NO Fully
sealed
(به طور کامل مهروموم شده)
100 VDC
5, 12, 24, 48 VDC G2R-1Z4 NO/NC
100 VDC
 
 
---
12, 24, 100/(110) VAC  
 
G2R-1A-E
 
NO
 
 
محافظ جریان
 
 
گنجایش بالا
200/(220) VAC
5, 6, 12, 24, 48 VDC
100 VDC
 
 
---
12, 24, 100/(110) VAC  
G2R-1-E
 
NO/NC
200/(220) VAC
5, 6, 12, 24, 48 VDC
100 VDC
 
 
 
یک قطب شکل تعداد قطب های اتصال رتبه بندی  محفظه 
 (Enclosure rating)
تقسیم بندی
(Classification)
 
ولتاژ سیم پیچ مدل
12, 24, 100/(110) VAC  
 
G2R-1A-T
 
NO
  
باز
 
همه منظوره
200/(220) VAC
5, 6, 12, 24, 48 VDC
100 VDC
12, 24, 100/(110) VAC  
G2R-1-T
 
 
NO/NC
200/(220) VAC
5, 6, 12, 24, 48 VDC
100 VDC
 
 
 
 
 
 
دو قطب
 
یک قطب
 
شکل تعداد قطب های اتصال
 
رتبه بندی  محفظه 
 (Enclosure rating)
 
تقسیم بندی
(Classification)
 
ولتاژ سیم پیچ مدل ولتاژ سیم پیچ مدل
5, 6, 12, 24, 48 VDC G2R-2A-Z
 
5, 12, 24 VDC G2R-1A-Z  
NO
 
 
محافظ جریان
 
 
 
 
همه منظوره
100 VDC 100 VDC
12, 24, 48 VDC G2R-2-Z
 
5, 12, 24, 48 VDC G2R-1-Z NO/NC
100 VDC 100 VDC
24, 48 VDC G2R-2A4-Z 5, 12, 48 VDC G2R-1A4-Z NO
 
Fully
sealed
(به طور کامل مهروموم شده)
100 VDC 100 VAC
5, 12, 24 VDC G2R-24-Z
 
5, 12, 24, 48 VDC G2R-14-Z NO/NC
100 VDC 100 VDC
 
 
 
---
 
 
 
5, 12, 24 VDC  
G2R-1A-EZ
 
NO
 
 
محافظ جریان
 
گنجایش بالا
 
100 VAC
12, 24, 48 VDC G2R-1-EZ NO/NC
 
دوقطب یک قطب  
شکل تعداد قطب های اتصال
 
رتبه بندی  محفظه 
 
تقسیم بندی
(Classification)
 
ولتاژ سیم پیچ مدل ولتاژ سیم پیچ مدل
100/(110) VAC  
G2R-2A4-U
12, 24, 100/(110) VAC  
G2R-1A4-U
 
 
 
 
NO
 
 
 
 
Fully
sealed
(به طور کامل مهروموم شده)
 
 
 
 
همه منظوره
--- 200/(220) VAC
5, 12, 24 VDC 5, 6, 12, 24, 48 VDC
24, 100/(110) VAC 200/(220) VAC 100/(110) VAC 200/(220) VAC  
NO/NC
 
5, 12, 24, 48 VDC  
G2R-24-U
5, 12, 24, 48 VDC  
G2R-14-U
100VAC 100 VDC
 
 
 

  • مشخصات فنی
  • نظرات ارسال شده

مشخصات فنی

رله G2R-1-24V-1C-10A-اورجینال
مشخصات
  • نوع رله  رله سری G2R
  • ولتاژ  24 ولت
  • مدل  G2R-1-24V-1C-10A
  • جریان  10 آمپر
  • کنتاکت  1
  • ساخت  چین
  • برند  OMRON

نظرات ارسال شده

فرم ارسال نظرات

محصولات مشابه

 رله G2RL-1E-12V-1C-16A - اورجینال

رله G2RL-1E-12V-1C-16A - اورجینال

 رلهG2RL-1E-24V-1C-16A-اورجینال

رلهG2RL-1E-24V-1C-16A-اورجینال

رله G2RL-2-12V-2C-8A -اورجینال

رله G2RL-2-12V-2C-8A -اورجینال

رله G2RL-2-24V-2C-8A-اورجینال

رله G2RL-2-24V-2C-8A-اورجینال

رله G2RL-1-12V-1C-12A-اورجینال

رله G2RL-1-12V-1C-12A-اورجینال

رله G2RL-1-24V-1C-12A-اورجینال

رله G2RL-1-24V-1C-12A-اورجینال

رله G2R-2-5V-2C-5A-اورجینال

رله G2R-2-5V-2C-5A-اورجینال

رله G2R-2-24V-2C-5A-اورجینال

رله G2R-2-24V-2C-5A-اورجینال

رله G2R-1-12V-1C-10A-اورجینال

رله G2R-1-12V-1C-10A-اورجینال

رله G2R-1-24V-1C-10A-اورجینال

رله G2R-1-24V-1C-10A-اورجینال

رله G2R-1E-12V-1C-16A-اورجینال

رله G2R-1E-12V-1C-16A-اورجینال

رله G2R-1E-24V-1C-16A-اورجینال

رله G2R-1E-24V-1C-16A-اورجینال

رله G2R-2-12V-2C-5A-اورجینال

رله G2R-2-12V-2C-5A-اورجینال

رله G2R-1E-48V-1C-16A - اورجینال

رله G2R-1E-48V-1C-16A - اورجینال

رله G2R-2-110V-2C-5A-اورجینال

رله G2R-2-110V-2C-5A-اورجینال

رله G2R-2-220V-2C-5A-اورجینال

رله G2R-2-220V-2C-5A-اورجینال

رله پکیجیG5NB-12V-1B-3A-اورجینال

رله پکیجیG5NB-12V-1B-3A-اورجینال

رله پکیجی G5NB-24V-1B-3A-اورجینال

رله پکیجی G5NB-24V-1B-3A-اورجینال

رله G3MC-202PL-12V-2A-SSR-اورجینال

رله G3MC-202PL-12V-2A-SSR-اورجینال

رله G3MC-202PL-24V-2A-SSR-اورجینال

رله G3MC-202PL-24V-2A-SSR-اورجینال

رله G5V1-12V-1C-1A-اورجینال

رله G5V1-12V-1C-1A-اورجینال

رله باریک - G6M-1A-5A-5V-اورجینال

رله باریک - G6M-1A-5A-5V-اورجینال

رله باریک G6M-1A-5A-12V -SSR-اورجینال

رله باریک G6M-1A-5A-12V -SSR-اورجینال

رله باریک G6M-1A-5A-24V-اورجینال

رله باریک G6M-1A-5A-24V-اورجینال

رله G6S-2-4.5VDC-اورجینال

رله G6S-2-4.5VDC-اورجینال

رله G6S-2-5VDC

رله G6S-2-5VDC

رله G6S-2-12VDC-اورجینال

رله G6S-2-12VDC-اورجینال

رله G6S-2-24VDC-اورجینال

رله G6S-2-24VDC-اورجینال

رله G6S-2F-5VDC-2C-2A-SMD-اورجینال

رله G6S-2F-5VDC-2C-2A-SMD-اورجینال

رله G6S-2F-12VDC-2C-2A-SMD-اورجینال

رله G6S-2F-12VDC-2C-2A-SMD-اورجینال

رله G6S-2F-24VDC-2C-2A-SMD-اورجینال

رله G6S-2F-24VDC-2C-2A-SMD-اورجینال

رله G6D-12VDC-1B-1A-اورجینال

رله G6D-12VDC-1B-1A-اورجینال

رله G6D-24VDC-1B-1A-اورجینال

رله G6D-24VDC-1B-1A-اورجینال

رله پایه معکوس G6RN-5VDC-1C-12A-اورجینال

رله پایه معکوس G6RN-5VDC-1C-12A-اورجینال

رله پایه معکوس G6RN-12VDC-1C-12A-اورجینال

رله پایه معکوس G6RN-12VDC-1C-12A-اورجینال

رله پایه معکوس G6RN-24VDC-1C-12A-اورجینال

رله پایه معکوس G6RN-24VDC-1C-12A-اورجینال

رله G5Q-5VDC-1C-10A-اورجینال

رله G5Q-5VDC-1C-10A-اورجینال

رله G5Q-12VDC-1C-10A - اورجینال

رله G5Q-12VDC-1C-10A - اورجینال

رله G5Q-24VDC-1C-10A-اورجینال

رله G5Q-24VDC-1C-10A-اورجینال

رله G5LE-5VDC-1C-10A-اورجینال

رله G5LE-5VDC-1C-10A-اورجینال

رله G5LE-12VDC-1C-10A-اورجینال

رله G5LE-12VDC-1C-10A-اورجینال

رله G5LE-24VDC-1C-10A-اورجینال

رله G5LE-24VDC-1C-10A-اورجینال

رله G5V1-5V-1C-1A-اورجینال

رله G5V1-5V-1C-1A-اورجینال

رله G5V1-24V-1C-1A-اورجینال

رله G5V1-24V-1C-1A-اورجینال

رله پکیجی 5 ولت پاناسونیک - ALDP-105w

رله پکیجی 5 ولت پاناسونیک - ALDP-105w

رله پکیجی 12 ولت پاناسونیک - ALDP-112w

رله پکیجی 12 ولت پاناسونیک - ALDP-112w

رله پکیجی 24 ولت پاناسونیک - ALDP-124w

رله پکیجی 24 ولت پاناسونیک - ALDP-124w

رله G2R-1E-110V-1C-10A-اورجینال

رله G2R-1E-110V-1C-10A-اورجینال

رله G2R-1E-110V-1C-16A-اورجینال

رله G2R-1E-110V-1C-16A-اورجینال

رله کتابی 24V-1C-16A NHG

رله کتابی 24V-1C-16A NHG

رله کتابی 12V-1C-12A NHG

رله کتابی 12V-1C-12A NHG

 رله کتابی 24V-1C-12A NHG

رله کتابی 24V-1C-12A NHG

رله کتابی 12V-1C-16A NHG

رله کتابی 12V-1C-16A NHG

رله کتابی 48V-1C-12A NHG

رله کتابی 48V-1C-12A NHG

رله کتابی 24V-2C-8A NHG

رله کتابی 24V-2C-8A NHG

رله کتابی 24V-2C-8A NHG

رله کتابی 24V-2C-8A NHG

رله پکیجی G5NB-24V-1B-5A - اورجینال

رله پکیجی G5NB-24V-1B-5A - اورجینال

رله پکیجی G5NB-12V-1B-5A-اورجینال

رله پکیجی G5NB-12V-1B-5A-اورجینال

رله G5PA-28 -24V-2B-5A- اورجینال

رله G5PA-28 -24V-2B-5A- اورجینال