جزییات مقاله
کالیبراسیون با استفاده از رادیو کنترل(بدون نیاز به نرم افزار)

کالیبراسیون با استفاده از رادیو کنترل(بدون نیاز به نرم افزار)


کالیبراسیون با استفاده از رادیو کنترل(بدون نیاز به نرم افزار):
 
رادیو کنترل
فریمور (Copter-3.4) و بالاتر از کالیبراسیون با استفاده از رادیو کنترل پشتیبانی میکنند. یعنی کالیبراسیون با استفاده از رادیو کنترل بدون نیاز به اتصال فلایت کنترل به نرم افزار اجرا می شود. این روش دقیق تر از روش قدیمی کالیبراسیون داخلی مثل (Calibration Live)است.

 
انجام کالیبراسیون با رادیو کنترل:
برای شروع کالیبراسیون استیک تراتل را بالا نگه داشته و در همین حالت استیک یاو( رادر )را 2 ثانیه کامل در جهت راست نگه دارید.
اگر زنگ(بازر) رو به فلایت کنترل متصل کرده باشید، باید یک صدا را بشنوید و بعد از آن یک بوق کوتاه یک بار در هر ثانیه
کالیبراسیون با استفاده از رادیو کنترل(بدون نیاز به نرم افزار) 
پرنده رو در هوا به صورت ثابت نگه دارید و مانند تصویر در هر یک از حالات قرار داده و در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت پرنده را بچرخانید
بعد از چند ثانیه در حالت بعدی پرنده را قرار داده و دوباره عمل چرخش را انجام دهید این کار را برای تمام 6 حالت مشخص شده در تصویر انجام دهید.
پس از اتمام موفقیت آمیز کالیبره بازر سه بار بوق میزند .

  • بعد از انجام موفقیت آمیز کالیبره فلایت کنترل را یک بار خاموش و روشن کنید.
 
کالیبراسیون اشتباه:
اگر در هنگام چرخاندن پرنده این عمل را اشتباه انجام بدهید و اصطلاحا کالیبراسیون فیل بشود نوعی بوق به معنی شکست کالیبراسیون از بازر شنیده شود .
در هر زمان که خاستید عمل کالیبره را متوقف کنید لازم است تا استیک تراتل را بالا نگه داشته و در همین حالت استیک یاو( رادر )را 2 ثانیه کامل در جهت چپ نگه دارید.
  • اگر پس از چند بار نتوانستید عملیات کالیبره را انجام دهید از روش با لا (کالیبراسیون داخلی )
استفاده کنید وعملیات کالیبره را دوبار انجام دهید.
 
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات